برتری اسلام بر مسیحیت در نگاه گوستاو لوبون

  • 5 آذر, 1401 - 15:34
گوستاو لوبون راز قدرت اسلام را آسان بودن آموزه توحید می داند. او معتقد است یک مسلمان به راحتی می تواند توحید را توضیح دهد در حالی که مسیحیان قادر به درک تثلیث نیستند. همچنین از نظر لوبون اسلام دینی است که قابلیت بیشتری برای سازش با اکتشافات علمی را در مقایسه با دیگر ادیان دارد.
گوستاو لوبون

.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ گوستاو لوبون مورخ(1841-_1931)، جامعه شناس و پزشک مشهور فرانسوی است که در دورانی که غربی ها با عینک تعصب به اسلام می نگریدند، او حرکتی خلاف جریان جاری در پیش گرفت و به نتایج قابل توجهی رسید. در این مقاله به نظر لوبون در مورد سادگی اسلام در برابر مسیحیت خواهیم پرداخت.

او ضمن تعریف از مسلمانان ، تثلیث مسیحی را آموزه ای می داند که برای مسیحیان قابل درک نیست: «اسلام در بسیاری از اصول، بویژه در توحید مطلقی که اصل و بنیان اسلام بر آن است با نصرانیت اختلاف دارد به دلیل اینکه خدایی که اسلام خواهان آن است مسلّط و حاکم است و مسلمانان، فرشتگان و مقدسات دیگری را شریک خدا نمی دانند. فقط اسلام است که می تواند افتخار کند به اینکه نخستین دینی است که توحید را به جهان اعلام نمود ،آسان گیری، از توحید محض اسلام گرفته شده است و راز قوت اسلام در همین سهولت و آسان گیری است که ادراک و دست یافتن به آن آسان است. آنچه را در ادیان دیگری می یابیم ذوق سلیم مخالف آن است و اسلام از آن بری است.

هیچ چیزی به اندازه اصول اسلام که قائل به وجود خدای یکتا و مساوات تمام مردم در پیشگاه خداوند باشد نیست. اسلام از وضوح بیشتری و غموض کمتری برخوردار است. هرگاه شما با هر مسلمانی از هر طبقه ای برخورد کنی ایشان را به اندازه اصول اسلام که قائل به وجود خدای یکتا و مساوات تمام مردم در پیشگاه خداوند است می یابی.

 مسلمان هر آنچه واجب است بدان باور دارد و بدان آگاه و آشناست و اصول اسلامیش را در چند واژه به آسانی برایت تعریف می کند، برعکس شخص نصرانی که نمی تواند سخنی درباره تثلیث و استحاله شدن آن را بیان نماید، زیرا که آن از پیچیدگی های عقاید مسیحیت است و فقط علمای ربانی می توانند بدان بپردازند.

تأثیر اسلام در میان مردم تمام ادیان بیشتر است، که اگرچه در امر به عدالت، احسان و نماز و ... شباهتی با اکثر ادیان دارد ولی اسلام تمام این امور را به سهولت یاد می دهد و همه با آن مبادی اسلام آشنا می گردند و ایمان ثابت را بدون هیچ شبهه ای در درون ها متجلی می گرداند.

سازگاری اسلام با اکتشافات علمی از تمام ادیان بیشتر است و در جهت تهذیب به دلیل اینکه عدالت، احسان و تسامح، سرلوحه ی آن است. نفس از همه ادیان عظیم تر و بزرگتر است.(1)

تأثیر دین محمد(صل الله علیه و آله وسلم) در مردم، بیشتر از تأثیر هر دین دیگری بوده است. نژادهای مختلف پیوسته قرآن را به عنوان راهنمای خود قرار داده اند و به احکام آن عمل کرده اند همانگونه که سیزده قرن است مورد عمل و کاربرد امت قرار گرفته و خواهد گرفت.(2)

مسلمانان هر اندازه دارای ملت ها و قبائل گوناگونی باشند، در صورتی که منتسب به اسلام باشند با همدیگر بیگانه نخواهند بود و در دیار اسلام از جهت بهره مند شدن از تمام حقوق و مزایای اسلامی تفاوت میان چینی مسلمان با عرب مسلمان نیست، از این جهت است که حقوق اسلامی با حقوق اروپائی اختلاف اساسی دارند.(3)

پی نوشت:
(1) لیفی بوفنسال، حضاره العرب، ترجمه، ذوقان قرطوط، مکتبه الحیاه، بیروت، ص126
(2). همان 417
(3). همان 389

تولیدی

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Fill in the blank.