تعصبات دینی طالبان تکفیری نوعی جهاد اسلامی؟!

  • 4 اسفند, 1398 - 20:04
جنبش طالبان، فجایع بی‌شماری انجام داده، تعصبات دینی افراطی داشتند، ازجمله: عکاسی، تئاتر و تلویزیون و موسیقی را به طور مطلق حرام و ممنوع کردند؛ مردان شش هفته وقت داشتند که ریش بگذارند، در ادارات دولتی و مدارس، پوشیدن دستار و عمامه اجباری بود.

جنبش طالبان، گروهکی بودند که در کشور افغانستان در سال 1994 میلادی فعالیت  خود را آغاز کردند. اینان با تأسیس مدارس علمی، با اندیشه متعصب مذهبی حنفی در مدارس دیوبندیه با گرایشات وهابی تکفیری به تحصیل علوم دینی پرداختند. فلذا با همین اندیشه فارغ التحصیل می‌شدند، به طوری که با مخالفان خود به شدت برخورد کرده و این برخورد را نوعی جهاد می‌نامیدند. این گروهک تروریستی هر چند که با حمایت مالی کشورهایی مثل عربستان و امارات متحده‌ی عربی از یک‌سو و با شیطنت‌های کشورهایی همانند آمریکا و انگلیس و... روی کار آمدند، اما با کمک القاعده به شهرهای افغانستان مثل کابل، بامیان، مزار شریف و... حمله کردند و آن را به تصرف خود در آوردند و فجایع بی‌شماری را به‌وجود آوردند که حاکی از تعصبات دینی افراطی شدید بود، اما هیچ‌گاه جنایات آنان در بین مردم افغانستان و در سطوح بین المللی فراموش نخواهد شد. این تعصبات دینی افراطی عبارتند از:
- آنان در ابتدای ورود به کابل، عکاسی را ممنوع کردند، چرا که معتقد بودند که این ابزار، آلاتی هستند که از غرب وارد فرهنگ مسلمانان شده، لذا باید از آن دوری کرد.[1]
- تئاتر و تلویزیون و موسیقی، به طور مطلق حرام و ممنوع است و مردم باید از هرگونه تفریحات همانند این ابزار و آلات منع گردند.[2]
- زندگی مردم باید تحت نظارت گسترده دینی فرهنگی قرار گیرد. مثلا! مردان شش هفته وقت دارند که ریش بگذارند، و یا ملایان و مأموران دینی مذهبی، اختیار دارند که کسانی را که از نمازگزاری طفره می‌روند را به شدت مجازات کنند.[3]
- در ادارات دولتی و مدارس جدید، پوشیدن دستار و عمامه و لباس‌های بلند اجباری است. متخلفین شلاق زده شده و زندانی می‌شوند.[4]
- محروم کردن زنان از هرگونه حقی در جامعه، به خصوص اشتغال و حضور در مجالس اجتماعی و سیاسی و فرهنگی که باید از آنان سلب گردد.[5]
- زنان باید در خانه‌هایشان بمانند و از تردد در خیابان‌ها خودداری کنند.[6]
- صاحبان منازل باید شیشه‌های خانه را رنگ سیاه بزنند تا زنان از بیرون دیده نشوند.[7]

پی‌نوشت:

[1]. سفری به وطن طالبان و بنیاد گرایی اسلامی، محمد حسن کاکر، نشر شرکت کتاب شاه محمد، کابل، افغانستان، ص81.
[2]. همان، ص81-82.
[3]. افغانستان عصر مجاهدین و برآمدن طالبان، چنگیز پهلوان، نشر قطره، تهران، ایران، ص221.
[4]. افغانستان و پنج سال سلطه طالبان، وحید مژده، نشر نی، تهران، ایران، ص41.
[5]. افغانستان عصر مجاهدین و برآمدن طالبان، چنگیز پهلوان، نشر قطره، تهران، ایران، ص249.
[6]. طالبان اسلام و نفت و بازی بزرگ جدید، احمد رشید، نشر دانش هستی، تهران، ایران، ص120.
[7]. همان، ص120.

تولیدی

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Fill in the blank.