معاد در باور اهل حق

  • 1396/06/20 - 09:36
اعتقاد به معاد در اهل حق، به‌عنوان یک اصل مبنایی پذیرفته‌شده است بنابراین اهل حق علیرغم پذیرفتن "معاد" به عنوان یک اصل اعتقادی، ازآن تفاسیر خاصی ارائه می‌کنند که نشأت گرفته از عقیده باطل "تناسخ" در این فرقه است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– اعتقاد به معاد در اهل حق، به‌عنوان یک اصل مبنایی پذیرفته‌شده است. [آئین یاری اندرز یاری رمز یاری، ص 112؛ مکاتبه با دائرة‌المعارف تشیع، ج 3، ص 661؛ برهان الحق، ص 20] اما این اعتقاد  هم، مثل سایر اصول اعتقادی اهل حق، پیراسته از تفاسیر خاص و عقاید باطل نیست که به برخی از آن‌ها اشاره خواهد شد.
1- معاد، جزا و پاداش با گردش‌های متوالی روح (تناسخ، دُون به دُون)، اهل حق معتقدند پاداش و عقاب انسان در جامه‌های مختلف است و اگر انسان در دُونی کار نیکو انجام داده باشد در دُون بعدی پاداش آن را خواهد گرفت و اگر کار ناپسندی انجام داده باشد در دُون بعد، عقاب آن را خواهد دید. [آئین یاری اندرز یاری رمز یاری، ص 45 و 114 و 46؛ مکاتبه بادائرة المعارف تشیع، ج 3، ص 660]
2- الحاق روح به مبدأ بعد از گردش‌های متوالی، اهل حق معتقدند بعداز اینکه روح انسان در هزار و یک جامه گردش کرد، اگر پاک‌شده باشد به ذات الهی ملحق می‌شود. [آئین یاری اندرز یاری رمز یاری، ص 50-48]
3- برپائی محشر برای ناخالصان،اهل حق معتقدند برای کسانی که بعد از گردش‌های متوالی روح پاک نشوند، محشر برپا خواهد شد و به اعمال آن‌ها رسیدگی می‌شود. [آئین یاری اندرز یاری رمز یاری، ص 49]

پی‌نوشت:
الهی، نورعلی، برهان الحق، جیحون، تهران،1373، ص 20 
القاضی، مجید، آئین یاری اندرز یاری رمز یاری، طهوری، تهران، 1362، صص 50-48 و 112 و 114
افضلی، قاسم، مکاتبه با دائرة‌المعارف تشیع، ج 3، تهران، حکمت، 1392، ص 661 

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.