حکم عمل نکردن به احکام، در مسیحیت

  • 1395/12/19 - 22:22

کتاب مقدس مسیحیان، عمل کردن به احکام و شریعت حضرت موسی(علیه السلام) را، برای پیروان حضرت عیسی(علیه السلام) نیز لازم دانسته‌است. این کتاب، برای کسانی که احکام را کوچک شمرند، مجازات سنگین اعدام قرار داده‌ است. خود حضرت عیسی(علیه السلام) نیز تا آخرین لحظه‌ی حضور در بین مردم، به احکام حضرت موسی(علیه السلام) عمل می‌کردند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ هر دینی به سهم خود یک سری قوانین و مجموعه حکم‌هایی دارد که از آن‌ها به احکام تعبیر می‌شود؛ و این احکام و قوانین، نحوه‌ی اجرای مراسم، آیین‌ها، بایدها و نبایدهای آن دین را بیان می‌کنند. طبیعتاً هر چه دین، کامل‌تر باشد قوانین آن هم بیشتر است. یکی از تصورات اشتباه در مورد مسیحیت، این است که این دین، بدون قوانین و احکام است ولی واقعیت چیز دیگری است. طبق آموزه‌هایی که از کتاب مقدس مسیحیان به‌دست می‌آید، حضرت مسیح(علیه السلام)، دین و شریعت جدیدی نیاوردند ولی ادامه دهنده‌ و کامل کننده‌ی راه  و کتاب حضرت موسی(علیه السلام) و دیگر انبیاء هستند.[1]

ایشان حتی راضی نبودند به اینکه همزه یا نقطه‌ای از تورات جابه‌جا شود، چه رسد به اینکه بخواهند آن را نسخ و باطل کنند.[2] حضرت عیسی (علیه السلام) در ادامه‌ی موعظه‌ی روی کوه، در مورد تورات و پاداش و جزای عمل کردن به احکام آن، به پیروانش چنین فرمودند: «پس هر که یکی از این احکام کوچکترین را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد، در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود. امّا هر که به عمل آورد و تعلیم نماید، او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد.»[3] و خود حضرت هم، از روز اول تولد تا زمان عروج به آسمان، به احکام و شریعت موسوی عمل می‌کردند: «و چون روز هشتم وقت ختنه طفل رسید، او را عیسی نام نهادند، چنانکه فرشته قبل از قرار گفتن او در رحم، او را نامیده بود. و چون ایّام تطهیر ایشان بر حسب شریعت موسی رسید، او را به اورشلیم بردند تا به خداوند بگذرانند.»[4]

حضرت مسیح(علیه السلام)، حتی در برخی موارد، حکمی سخت‌تر از احکام حضرت موسی(علیه السلام) بیان می‌کردند: « گفته شده است که زنا مکن. ولی من می گویم که اگر حتی با نظر شهوت آلود به زنی نگاه کنی، همان لحظه در دل خود با او زنا کرده ای. پس، اگر چشمی که برایت اینقدر عزیز است، باعث می شود گناه کنی، آن را از حدقه درآور و دور افکن. بهتر است بدنت ناقص باشد، تا این که تمام وجودت به جهنم بیفتد. و اگر دست راستت باعث می شود گناه کنی، آن را ببر و دور بینداز. بهتر است یک دست داشته باشی، تا اینکه با دو دست به جهنم بروی.»[5]

در ادامه‌، کتاب مقدس مسیحیان، حکم سنگین‌تری برای کسانی که احکام را سبک‌ می‌شمرند، بیان می‌کند: «هر که شریعت موسی را خوار شمرد، بدون رحم به دو یا سه شاهد کشته می‌شود.»[6] حکم قتل، برای سبک‌شمردن احکام! آن هم به صورت بی‌رحمانه!

بنابراین، ادعای مبشران مسیحی، که می‌گویند: «در مسیحیت، احکام و شریعت وجود ندارد و مسیحیت دین آزادی و رهایی است» یک ادعای کاملاً باطلی است که به هدف جذب افراد کم اطلاع از آموزه‌های کتاب مقدس، بیان می‌شود. در آیین مسیحیت، نه تنها بسیاری از احکام، مثل نماز، روزه، جهاد، ختنه، خمس، زکات، حجاب،نکاح، طلاق، قصاص، دیات و... بیان شده، بلکه این احکام، بسیار سخت‌تر از قوانین اسلامی و در برخی موارد، همانطور که بیان شد، حتی از احکام یهودیان زمان حضرت موسی (علیه السلام) نیز سخت‌تر هستند. 

پی‌نوشت:

[1]. ر.ک: ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، انجیل متی 5: 17.
[2]. ر.ک: همان، متی 5: 18.
[3]. ترجمه‌ی قدیم‌ کتاب مقدس، انجیل متی 5: 19.
[4]. ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، انجیل لوقا 2: 21-21.
[5]. ترجمه‌ی تفسیری کتاب مقدس، انجیل متی 5: 21-30.
[6]. ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، رساله به عبرانیان 10: 28.

تولیدی

دیدگاه‌ها

مسیح گفت تا زمانی که هم به انجام رسند و توسط خودش پیشگویی ها به انجام رسید و گفت امده ام تحققشان بخشم پس نسخ شد در ضمن آن حکم کشته شدن هم جزئ خود شریعت بود ها پس نسخ شده و ما از شریعت هزاد شدیم مسیح آزادی می بخشد ما نسبت به دنیا و شریعت مردیم تا در مسیح زندگی کنیم و در شریعتش که همانا فقط محبت است

سلام. باید دید محبت مورد نظر مسیحیت به چه معناست؟ و آیا وجود احکام و قوانین در یک دین به معنای خشونت و نبود محبت است؟ پس یعنی خدای مسیحیت از ازل تا به صلیب کشیده شدن، خشن بوده است؟ آیا اگر به عنوان مثال، رئیس پلیس یک کشور، رانندگان را در عمل به قوانین و احکام آزاد بگذارد و هر راننده‌ای هر جور که دلش خواست عمل کند، نشانه وجود «محبت» است؟ آیا انجیل، متناقض سخن گفته است که در جایی می‌گوید«هیچکس با احکام و شریعت عادل به حساب نمی‌آید و فقط با ابمان به مسیح (علیه السلام) عادل شمرده می‌شویم» و در جای دیگر درست عکس این مطلب می‌گوید «انسان با عمل به احکام عادل شمرده می‌شود نه فقط با ایمان تنها»!!!

کانال تلگرامی نقد و بررسی مسیحیت، مربوط به تیمِ ادیان‌‌نت: n_masihiat@

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.