کوروش بزرگ، زرتشتی نبود!

  • 1392/03/07 - 01:22
کوروش بزرگ فردی زرتشتی بود یا خیر؟ در دین زرتشت خاکسپاری منهی بوده است ، پس چگونه کوروش فرمان به دفن بدنش در خاک نمود؟ آیا به کوچکترین مساله دینی خود آگاه نبوده است؟

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ آیا کورش دوم (مشهور به کوروش بزرگ) فردی زرتشتی بود یا خیر؟ در این نوشتار به این مسأله خواهیم پرداخت که کورش بزرگ، زرتشتی نبود. دلایل، شواهد و قرائنی ارائه خواهیم کرد که نشان می‌دهد کورش، بی‌تردید زرتشتی نبود.

- در منابع یونانی به ویژه از نگاه هرودوت (Herodotus)، پارس‌ها، چندگانه پرست بودند. از جمله یکی از خدایان آن‌ها، آلیلات (Alilat) نام داشت که پرستش این خدا را از عرب‌ها آموخته بودند.[1] گزنفون (Xenophon) دیگر تاریخ‌نگار یونانی هم دقیقاً اشاره می‌کند که کورش چندگانه پرست بود. او بارها تصریح می‌کند که کورش خدایان را می‌پرستید و برای آنان قربانی می‌کرد.[2]

- در منابع زرتشتی هم که ابداً و مطلقاً نام کورش به عنوان شاه ایران نیامده است. امروز، برخلاف تبلیغات دروغ موبدان زرتشتی و باستانگرایان (که مدعی هستند عرب‌ها همه کتاب‌ها را به آتش کشیدند) لیکن هزاران صفحه از متون فارسی میانه زرتشتی، از دوران پیش از اسلام و نیز عصر اسلامی باقی مانده است ولیکن نام کورش در این کتاب‌ها به عنوانِ شاه ایران نیامده است. اگر کورش زرتشتی بود، یقیناً نام او در متون و تاریخ شفاهی به عنوان شاه ایران ثبت و ضبط می‌شد.

- طبق یافته‌های باستان‌شناسی کورش زرتشتی نبود. برای نمونه در منشور کورش هخامنشی (همین استوانه مشهور) به بت‌های بعل و مردوک قسم یاد شده است. به ویژه مردوک که خدای آسمان‌ها و زمین خوانده شده و کورش می‌گوید که همواره به دنبال پرستش و نیایش مردوک بوده است. حتی خود را برگزیده وی می‌داند. کورش، مردوک را سرور بزرگ خود می‌خواند و برای تحکیم معبد اسانگیلا، تلاش بسیار می‌کند. در منشور کورش، بیش از 10 مرتبه از مردوک یاد شده است. جالب اینکه امروزه از حیث علمی ثابت شده که مردوک در اصل به معنی گوساله است.[3]

- باز هم از نگاه باستان‌شناسی، ثابت شده است که در مجموعه پاسارگاد (که امروزه مشهور است) نماد یک بعل فینیقی وجود دارد. این بعل هم خدای بت‌پرستان فینیقیه بود که نماد آن در کاخ منسوب به کورش موجود است. به راستی نماد بعل در کاخ منسوب به کورش چه می‌کند!؟ جالب اینکه در تورات و قرآن شدیداً از پرستش و ستایش بعل، نهی شده است. به ویژه در تورات، آنانی که بعل‌پرستی و بعل‌ستایی را ترویج می‌کنند لعنت شده؛ خونشان مباح شمرده شده است.[4] پرستش بت بعل در دیانت زرتشتی جایی ندارد. همین خود نشان می‌دهد که کورش زرتشتی نبود.

- در هیچ کتیبه‌ای از کورش، ابداً نامی از اهورامزدا (خدا در آیین زرتشتی) و مطلقاً نامی از زرتشت وجود ندارد. اگر او زرتشتی بود حداقل در یک سندِ اصیل، نام خدا و پیامبر زرتشتیگری را بر زبان می‌آورد. اما دریغ از کمترین اشارت!

- طبق منابع یونانی، کورش وصیت کرد که بدنش به خاک سپرده شود.[5] این در حالی است که در دین زرتشتی، خاکسپاری ممنوع بوده است. به عبارتی دیگر، زرتشتیان مردگان خود را دفن نمی‌کردند. بلکه درون دخمه‌ها قرار می‌دادند تا خوراک جانداران شوند و این رسم تا همین اوائل دوران حکومت پهلوی برقرار بود. چون زرتشتیان معتقد بودند که خاک عنصری مقدس است و نباید آلوده شود (از همین روی دفن مردگان در خاک را گناهی بزرگ می‌دانستند). حال اگر فرض بگیریم که کورش زرتشتی بوده؛ پس چرا دقیقاً خلاف تعالیم زرتشتیگری وصیت کرده بود؟ همین خود نشان می‌دهد که او زرتشتی نبود.

- ماکس مالوان هم تصریح می‌کند مدرک برای زرتشتی بودن کورش وجود ندارد.[6] از همین روی عرض می‌کنیم کسانی که مدعی زرتشتی بودن کورش هستند، در پی فریب مردم هستند.

یک قاعده عقلانی برخاسته از حکمت وجود دارد که می‌گوید: «یقین، با احتمال و گمان نقض نمی‌شود.» و به عبارتی دیگر، یقین سابق، با شک لاحِق نقض نمی‌شود. یعنی فقط یقین است که می‌تواند یقینِ دیگری را کنار بزند. از آنچه گفته شد، درمی‌یابیم که کورش زرتشتی نبود و یقیناً سندی بر زرتشتی بودن او وجود ندارد. در این میان، مدعیانی که اصرار می‌کنند کورش، زرتشتی بود، باید دلایلی روشن و قانع‌کننده و متقن ارائه کنند. نه اینکه از احتمالات و اما و اگرها سخن بگویند. در مجموع هیچ دلیل عقلانی و تاریخی بر زرتشتی بودن کورش وجود ندارد.

پی‌نوشت:

[1]. بنگرید به: «آیا هخامنشیان عرب‌پرست نبودند؟»
[2]. بنگرید به: «سرنوشت کورش از نگاه گزنفون مورخ يونانى»
[3]. بنگرید به: «کورش هخامنشی و پرستش مردوک»
[4]. بنگرید به: «هخامنشیان و بعل»
[5]. بنگرید به: «سرنوشت کورش از نگاه گزنفون مورخ يونانى»
[6]. ماکس مالوان، تاریخ ایران کمبریج، جلد ۲، قسمت ۱ (کورش بزرگ) ترجمه تیمور قادری، تهران: نشر مهتاب، 1387، ص 494

تولیدی

دیدگاه‌ها

چرا چون یهودیان را آزاد کرده است!

این نظر شما در مورد چیست؟ این را بدانیم که کوروش علاوه بر آزادی یهودیان ، آنها را در ایران جای داد و همراه آنها هدایایی را قرار داد. در تاریخ چنین رفتاری دیده نمی شود مگر اینکه پیرو همان دین باشد.

انسانیت شخص لزوما به معنی هم مذهب بودن نیست انسانیت از روی وجدان بر میخیزد

وجدان یک امر بسیار شخصی است. چه بسا یک شخصی با خاله خود همبستر شود و وجدانش تکان نخورد (یا هزاران و ده‌ها هزار نفر را قتل عام کند ولی عذاب وجدان نگیرد). از سویی کسی مورچه ای را بکشد و عذاب وجدان بگیرد. از دیگر سو ممکن است کسی کشتن مورچه‌ها را کردار نیک بداند... این‌ها همه وجدان است... حال باید چه کرد؟

اقاي سامان ميدونم چرا مي ترسيد و كامنتام را منتشر نميكنيد خدا ازدواج با محارم در پيشين را عيب نميداند حضرت محمد صدهاهزار اعراب را با صدهاهزار زرتشتي قتل عام كرد ر هم و قتل عام يهوديان و ديگر چه بسا پيامبر چون محمد با هزاران زن كه به اسارت گرفته شدن تجاوز كنه همبستر بشه و از اين كار هيچ پشيماني نداشته باشد؟؟؟

آقای محترم اول اینکه حمله اعراب به ایران در زمان خلیفه دوم صورت گرفته و اونطور هم که نوشته شده بخشی از منطقه خودشون قبلا به واسطه خبر زودهنگامی که از مرگ خسروپرویز به گوش پادشاه یکی از حاکمان گماشته امپراطوری ایران می رسه از ایران رو برگردانده بودند.. و حملات اولیه اعراب به قسمتهای عرب نشین بوده که برای پس گرفتن مناطق عرب نشین بوده حالا بعد اون چه اتفاقاتی افتاده من زیاد مطالعه نکردم.. اینقدر با قلب تیره پیامبر خدا رو به نسبت عرب نخونید...او منتخب و برگزیده خداست و در بین اون قوم بهترین انسان بودن معجزه خداست!

ندا خانم پس شهرهای گور و استخر و سکنه را کی سر برید؟ حتما بیا و شیراز و شهر باستانی استخر را از نزدیک ببین.

صدها هزار اعراب و صدها هزار زرتشتی رو کشت باهزاران زن تجاوز کرد اونم کی حضرت محمد که رحلت کرده بود امام صادق راست گفت که دشمنانشون احمقن توهم خجالت بکش

نمی دانم چه دینی داری جناب که به پیامبر ما تهمت می زنی!! ولی از خدایت بترس و به بهترین انسان بدون سند و مدرک تهمت نزن ادعای جناب عالی نه نتها بدون مدرکه بلکه اصولا با مسلمات تاریخی هم در تضاده کجا پیامبر صدها هزار زرتشتی را کشت؟ اگه یکم تاریخ می خواندی و سوادش رو داشتی می دانستی که در زمان عمر به ایران حمله شد یعنی حدود ده سال بعد از پیامبر پس هر جنایتی عمر کرده ربطی به پیامبر اسلام نداره همان طور که جنایات زرتشتیان ربطی به زرتشت نداره؟ در مورد صدها هزار عرب هم که گفتی از وهمیات هم سخیف تره چون جمعیت کل عربستان در آن زمان مگر چقدر بوده که صدها هزار را پیامبر به قتل برساند و نسل اعراب منقرض نشود؟!!!!! امروزه پس از گذشت 1400 سال جمعیت عربستان به اسثتنای اتباع خارجی به زور به 16 میلیون می رسه پس عاقل باش و هر حرفی را بدون سند و مدرک و...نزن

بی شخصیت . این صحبت ها فقط از کسی برمیاد که هیچ سر رشته ای از تاریخ و همچنین ادب نداره .

واقعا خوب کاری کردند که کامنتهای شما را منتشر نمی کنند. آخه شما از ابتداییات تاریخ خبر ندارید، برای چه چیزی باید کامنتهای شما که تمامی آن مطالبی بدون رفرنس و کذب هست، منتشر شود؟

لازمه تشكيل حكومت جمگ و خونريزي شما هيچ حكومتي را پيدا نميكنيد كه بدون جنگ و خونريزي تونسته باشه تشكيل حكومت بده.. بعد شما براي متجاوز خوندن حضرت رسول اكرم هيچ ادله اي نداري براي حرفتون بايد سند داشته باشيد و گرنه بي پايه و اساس

شما کورشیان فقط ادعا دارید نه پندار نیکی نه گفتار نیکی نه کزدار نیکی ... شما کورشیان گوشیهاتون پر از فیلم های سکسی دختران ایرانیه ...شما کورشیان ترویج جک قومیتی هستید ...شما کورشیان هزاران کثافت کاری میکنید و جز دروغ و نیزنگ بازی چیزی در بساط باطل خود ندارید ...لطفا ادعای الکی خودتون و ترویج ندید که شما برای مردم شناخته شده اید از نظر باطل بودن ....

لطفا منطق و رفرنس دهی را در مورد مطالبی که ادعایی است رعایت کنید.

آقای آریایی لعنت خدا بر تو و پدر و مادرت به پیامبر خدا نسبت قتل عام و تجاوز میزنی ملعون حضرت رسول و حضرت علی هزاران کافر کثیف که دشمن خدا بودن رو کشت و یه قطره خون به ناحق نریختن حمله عربها به ایران در زمان عمر بوده که عمر هم از خائنان به پیامبر و دین اسلام بوده و جنگهای زمان عمر و ابوبکر مطابق جنگ حضرت رسول نبوده و اسلام در زمان سه خلیفه فقط اسلام ظاهری و سرزبانی بوده و از باطن اسلام خبری نبوده ظمنا ازدواج با محارم هیچ زمانی جایز نبوده حتی زمان حضرت آدم که خدا برای قابیل یک زن از طایفه جن میفرستد و برای هابیل یک حورالعین و بر خلاف نظر سنی ها ابدا فرزندان آدم خواهر و برادری با هم ازدواج نکرده اند.

سلام. کاربرِ "آریایی"-نام و دیگر هم‌مسلکانش از تاریخِ کوروشی که آن را پرستش می‌کنند و از آن بُت ساختند و برایش سجده‌ی تعظیم می‌برند خود بی‌خبر-اند، چه رسد به تاریخِ محمّدی که از او نفرت دارند. امّا شما کاربرِ گرامی (=سیّد کاظم) هم انصاف را رعایت کنید، وگرنه فرقی با شخصِ فوق الذّکر نخواهید داشت، چون وجهِ تمایز در عدالت است که آنها ندارند؛ عُمر بن خطّاب و أبوبکر به محمّد خیانت نکردند و هرگز هم در پِی کشورگشایی و قتل‌عام و نسل‌کُشی و غیرکُشی نبوده‌اند. آنها مبلّغانِ اسلام بودند تا آنرا به جهانیان معرّف باشند. عُمر بن خطّاب زمانی 6 امپراطوری بزرگِ دنیا را فتح کرد که روی حصیر می‌خوابید و همچون شاهانِ ساسانی ده‌ها اسکورت (Escort) و مشایعت‌کُننده و نوکر نداشت، و همین مسئله صدق و ایمان و اخلاصِ وی را می‌رساند که بدنبالِ مال و ثروت نبوده است. در این حملات که خود ایرانی‌ها مسبّبِ اصلی آن بودند، هرگز بیگناهی عمداً کُشته نشُد، چون نیتِ آنان این بود که مردمانِ مظلومِ ایرانی را از جور و ستمِ این شاهانِ خودخواه و متکبّر نجات دهند. مردمانِ بلاد ایرانی هم با سعه‌ی صدر این دین را موافق با فطرتِ خود یافتند و در کمالِ اختیار آنرا پذیرفتند که اگر غیرِ این می‌بود، نمی‌بایست که الان هیچ غیرِمسلمانی در ایران می‌ماند و معابد زرتُشتیان و کلیساها و کنیسه‌ها همگی ویران می‌شُدند. فتأمّلوا. برای اطّلاعاتِ بیشتر به مقاله‌ی "اسلام پذیری ایرانیان"، اثرِ "مصطفی حسینی طباطبایی" مراجعه کنید.

در جواب اقای شاهو یا idol breaker همون بت شکن به انگلیسی..پیغمبر اسلام (ص) هیچوقت برای اسلام وتبلیغ ان سرزمینی را فتح نکرد که عمر ابن خطاب ملعون بخواهد در راه اسلام فتح کند..شرکت نکردن حضرت امیرالمومنین (ع) در این جنگها برای اثبات این دلیل کافیست..پیغمبر حتی در زمان قدرت کامل پس از فتح مکه حضرت علی (ع) را برای تبلیغ و فقط تبلیغ به یمن فرستادند.نرفتند یمن را فتح کنند..اینکه عمر روی حصیر میخوابید و ساده زیست بود دلیل بر پاکی شخص نیست.چه بسا بسیاری از صوفیان منحرف و ملعون امثال منصور حلاج یا نمونه روسی اش راسپوتین و دروایشی مثل ادهم از عمر هم ساده زیست تر بودند ولی کلهم اجمعین منحرف و ضرار به اسلام..همین مرتاض دهای هندی یا خود مهاتما گاندی که فقط یک بز داشت از عمر هم ساده زیست تر بودند..شیطان انسان را فقط با مال و منال وسوسه نمیکند بعضی وقتها با عقده مقدس بودن می اید..عمر ملعون چون چیزی که حضرت علی (ع) یعنی وصی النبی و اهل بیت بودن و علم غیب حضرت را نداشت میخواست مثل حضرت باشد..عمر و مغیره و سعد ابی وقاص و بسیاری از شیوخ عرب چنان ظلمی به ایرانیان کردند که ابو لو لو رحمت الله عمر را به درک فرستاد...اما در مورد ان اریایی حرام زاده که به خیرالمخلوقین عالم و رحمت خدا بر عالمین توهین کرد باید بگویم از مشخصات حرام زاده این است که به پیغمبران خدا توهین کند..اخر بدبخت ایرانی که توسط مغول و عرب و ترکان سلجوقی بارها و صدها سال مورد حمله و اشغال و سیطره قرار گرفت چگونه میتواند ادعای اریایی بودن کند..نسل ایرانی قاطی شده با عرب و مغول و ترک..پس اریایی بودنت را برو به رخ پدرت بکش..و اقای شاهو کسی که توهین کننده به پیغمبران الهی علی الخصوص سیدالمرسلین حضرت محمد (ص) را مستوجب لعن و نفرین نمیداند باید در مسلمانی اش شک کرد..لعنت الله علی القوم الکافرین و ظالمین و مشرکین و کاذبین..لعنت خدا و رسول و اهل بیت و فرشتگان بر کورش و کورش پرستان و شاه پرستان کافر حرامزاده...شاه فقط شاه مردان علی(ع)

كورش بزرگ انقدر بزرگ بود كه اسكندر بر او سجده كرد و دشمنانش انگاه كه از دوستانش شدند راستي پانتركا ميشه بپرسم مالكه نوتينريمرس يا هر كوفت ديگه را از كجا درواورديد؟؟؟ خيلي جالبه فقط شما پانتركا درباره ملكه ميدانيد شاد عقلتان بيشتر از بقيه است نه..؟ منتشر بنمااااا

آخه یه ذره مطالعه کنید تا حد اقل زمان حیات کوروش و اسکندر رو بدونید و بعد دروغ ببندید

دوستان متن منشور حقوق بشر کوروش رو بخونین با ایات 4 تا7 سوره 17 قرآن سوره بنی اسراعیل مقایسه کنین بعد بگین کوروش ذوالقرنین هست یا نه در منشور کوروش میگه مردوک خدای اسمانها پ زمین است مدتی حاکم بابل بر ساکنین بابل وسومرو.. ظلم میکرد مردوک دلش به رحم امد و شاهی از سرزمین پارس یعنی کوروش را برگزید تا مردم بابل وسومر و . . که همه میدونیم یهودی ها هستن را از زیر سلطه حاکم ظالم بابل نجات دهد حالا ایه 4 تا 7 سوره بنی اسراعیل قرآن

نوشته های این سایت منو یاد داستان موسی شبان انداخت که چوپانی به قدر فهم خودش و اینکه 2700 سال پیش می زیست و عقل بشر اون زمان کامل نبود میگفت خدا کجایی برات کفش بدوزم و... موسی از کنار چوپان رد شد گفت این مزخرفات کفر آمیز چیه میگی خدا کجایی برات کفش بدوزم چارقد برات ببافم خدا بانگ زد به موسی تو برایه وصل کردن آمدی نی برایه فصل کردن آمدی هر بنده ای بر حسب دوروان خودش و عقل خودش منو عبادت مکنه به چوپان بگو هیچ آداب و ترتیبی مجو هرچه می خواهد دل تنگت بگو بعضیا یه چیزایی مینویسن تو نظراتشون آدم شاخ در میاره انگار کوروش باید 2500 سال پیش میگفت من الله را می پرستم اگه نگفت بت پرست بود آقا من متن اصلی با ترجمه انگلیسی منشور کوروش رو خوندم از یک سایت معتبر کوروش تو این منشور بامردم بابل صحبت میکنه و نام مردوک خدایه بابل رو میبره تو این منشور 20 خط اول یک شخصی که باستان شناسان معتقدند کاهن اعظم بابل بوده وقایع را توضیح میده بعد 25 خط بعدی کوروش صحبت میکنه بعل هم که یعنی خدا به زبان بابلی نام دیگه مردوکه سراسر این منشور کوروش میگه خدای بزرگ مردوک چون با مردم بابل صحبت میکنه ولی نکته اصلی اینه که کوروش یکتا پرسته فقط از یک خدایه بزرگ اسم میبره وهمه موفقیت هاشو از اون میدونه درخط 27 منشور کوروش میگه او بر من و بر پسرم برکت و مهربانی ارزانی داشت وخط 26 منشور میگه من برده داری را بر انداختم مردوک از کردار نیک من خشنود شد هرکار نیکی کوروش انجام میده میگه خدای بزرگ مردوک خشنود شد این یکتا پرستی نیست پس چیه کوروش در این منشور میگه خدای من مردوک قطعا کوروش یک خدا داشته به نام مردوک پس یکتا پرست بوده بت پرستان صد تا مجسمه میساختن همه رو خدا میدونستن کوروش یک خدا داشت به نام خدایه بزرگ که به احترام بابلی ها میگفت این خدایه بزرگ مردوکه یادمون نره تو همون سالا فرعون بود که میگفت خودش قدرت مطلقه و خدای جهانه و قدرت بینهایته که خدا براشون عذاب نازل کرد ولی کوروش همه موفقیت هاشو از محبت خدا میدونه اگر کوروش یکتا پرست نبود چرا خدا برایه کوروش عذاب نازل نکرد????

سلام، تو که این قدر بلدی(؟) نمی دونی که بعل نام بتی است که در قرآن سورۀ صافات آمده است! تو هنوز فرق میان مردوک و بعل را نمی دانی! دگر تو این دوره و زمانه همه تاریخ دان و موّرخ و باستان شناس و پژوهشگر شده اند!

سلام ...کوروش خدای زنده ی اورشلیم یعنی خدای قوم یهود رو میپرسید چون کوروش برگذیده ی خدا بود همان طور که خدادر کتاب عهد قدیم انجیل چندین مرتبه از کوروش نام برده و بوسیله ی خدا مسح شده بود

در منابع تاریخی و اسناد مختلف، کورش خدایان مختلفی را می‌پرستید. یهوه خدای یهود، خدایان آریایی، مردوک و نبو (بت‌های بابیلون) و... برای همه اینها به قدر کفایت اسناد موجود است.

سلام نه تنها به خاطر اون موضوع... چون در یهودیت تدفین وجود داره، به این موضوع نزدیکتره! چرا همیشه همه باید در مورد موضوع جدید گارد دفاعی بگیرند!؟!

خانم محترم تو این سایت درباره کوروش و منشورش هم صحبت شده و مطالب این سایت رو کامل بخونین متوجه میشین این سایت ضد کوروشه در ضمن نویسندگان این سایت با نام سامان و کوروش در کامنت ها جواب خوانندگان سایت را می دهند کامنتاشونو بخونید میفهمید این سایت ضد کوروشو و قصد دفاع از کوروشو نداره

آخه من نمی دونم این کوروش کیه که همش باید از اون دفاع کرد آخه مگه چقدر میشناسیدش؟ یک فرد در تاریخ با یکه شخصیت نا معلوم ؟!!! تنها وسیله شناخت اون هم یه منشور که معلوم نیست چقدر صحت داره !!! جناب دنبال یقینی ها برو نه وهمیات و خیالات!!! الان رو بگیر نه گذشته ماقبل تاریخ رو؟ تو کی هستی؟ تا کی می خوای بگی من آنم که رستم بود پهلوان..!!! کورش مدتی پادشاه این کشور بوده آدم خوبی بوده یانه خدا عالمه تو کی هستی اینه که مهمه!!

کوروش یکی از میلیونها خدمتگذار این مرز و بوم بوده که کارش رو عالی انجام داده و توانسته الگویی برای معرفی به نسل بعدی باشه. من پسر کوروش و عاشق ایرانم. من وامدار فرهنگ چند هزار ساله این کشورم که باید در نهایت سلامت و امانت به فرزندان و صاحبان بعدی و به حق این مرز و بوم تحویل دهم. نه هر اراجیفی که یه مشت مقرض که بر حسب سلیقه میگن.

گرامی، اگر مطلبی بدون رفرنس و منبع معتبر قرار داده شده بفرمایید و الا یکجانبه نگری و کنار گذاشتن واقعیت چه فایده ای دارد؟

استدلالت به درد لای جرز میخوره عزیزم: اینکه چون در تاریخ چنین رفتاری دیده نشده پس کوروش یهودی بوده!!! مستندات و دلایل تاریخی دیگه ای هم داری؟ چرا باید حتما کوروش بنده خدا رو بالاخره به ناف یه دینی ببندین؟ دردت چیه دقیقا؟ اصلا حق با تو کوروش یهودی بود و دین زرتشت آشغاله و اسلامم سالار همه دین ها. حالا که چی؟ به چی رسیدی؟ عقده هات آروم شد، راحت شدی؟ داری سر چی به جون تاریخ و اعتقادات و آدما میوفتی؟ واقعا دردت چیه دقیقاً، عزیزم؟

گرامی، کسی به طور مسلم و قطعی چنین نگفت، بلکه نسبت به شواهد کوروش بیشتر به یهودی بودن و گرایش به یهودیت شباهت دارد تا زرتشت... هرچند شیمون پرز هم کوروش را یک صهیونیست و یهودی می داند. در اینجا هم کسی حرفی از اسلام نزد، پس خود شما عقده های را خالی کردی....

اول از همه اینکه چنان میگی یهودی بوده انگار یهودی ها چه جنایت کارایی هستن و توهین مطلق میباشد به حضرت موسی. استاد بهتره یه خورده قران بخونی که بفهمی که گفته باید به تمام پیامبران احترام گذاشت. بعدشم بهتره یه خورده کتاب سرزمین جاوید رو بخونی که نوشته غیر ایرانی نیز هست یعنی این که تعصبی روی کوروش نداشته که بخواد از دروغ بگه. اونو بخون تا بفهمی کی بوده

کوروش یک پیامبر بوده و دین یهود دین یکتا پرستان بوده در آن زمان که نه مسیحی بود نه مسلمان بزرگترین دین یکتا پرستی یهود بوده و کوروش این موضوع را خوب میدونست چون خودش یکتا پرست بود .*دین زرتشت در زمان اسکندر مقدونی کاملا دگرگون شد و تعریف شده چون تمام کتاب های اصلی رو اسکندر سوزاند *

دوست عزیز اگر چیزی که شما میگی درست باشه که نیست خوب باید اینرو هم بدونی که تمامی کتب زرتشتی اللخصوص اوستا در زمان هخامنشیان جمع آوری شد چرا که در تاریخ اومده که شخص زرتشت توسط یکی از شاگردانش کشته شد و کتابش هم سوزانده شد. پس اگه تحریفی هم بوده همون زمان که می خواستن اوستا رو گردآوری کنن صورت گرفته. اینرو هم بدون که یهود تو اون زمان وضعیت بسیار بدی داشت چون نه کتاب داشت و نه پیامبری با قدرت نظامی اونها در بند بابلی ها بودن. اونها بعد از برگشتن به فلسطین تازه تورات رو نوشتن چرا که اولاً تورات اصلی در تابوت احد بد و پیش حضرت سلیمان. وقتی حضرت سلیمان از دنیا رفت. و اونها فهمیدن رفتن به اون محل و دیدن نه تابوت احد هست و نه تورات همین علت اولین تحریف همون جا صورت گرفت چرا که شما فرض کنید زبانم لال بگن هیچ قرآنی در دنیا وجود نداره اونوقت می گن هرکسی قرآن حفظه بیاد بگه تا از نو بنویسیم. تورات هم همین طور دیگه. حالا به نظر خودت آیا کوروش کبیر که هم بنده و هم شما اعتقاد داریم یه آدم روشن فکر بوده می یاد یه دین بی در و پیکر رو برای خودش می گره. و از طرفی همون طور که می دونید زرتشتی ها 4 عنصر؛ آتش،خاک،آب و باد رو مقدس می دونن و قائل بر این هستند که نباید این چهار عنصر رو آلوده کرد. پس چرا کوروش بزرگ در وصیت نامش می گه من رو در خاک دفن کنید خوب هر کسی اگه این رو بخونه فکر می کنه کوروش کبیر برای مقابله با زرتشتیان این کار رو کرده. من هم به کوروش کبیر افتخار می کنم. زنده باد نژاد آریایی پاینده باد مذهب شیعه

مهندس وقتی در مورد موضوعی صحبت می کنی خواهشا از منطق کمی استفاده کن یعنی تو در اون زمان یهودیت رو برای اینکه کتاب مشخصی نداشت دین بدی می دونی زمانی که بت پرستی رواج داشت یهودیت امروز بدترین شیوه هارا انجام می ده و کم کم دچار تحریف شده و ادیان مزخرفی مثل شیطان پرستی از ان متولد شده (اگر شک دارین یه تحقیقی در موردش بکنین) و در ان زمان بهترین ادیان بوده چون توحید و معاد و نبوت درش جای داشت(توحید:پرستش خدای یگانه-معاد:ایمان به روز رستاخیز-نبوت:ایمان به پیامبران.اگر می خواهید بگویید چون به پیامبر ایمان نیاوردند این حرفم اشتباه است باید بدانید که یهودیان خوب ایراد بنی اسراعیلی می گرفتند و می گفتند پیامبر اکرم با نام محمد وجود دارد اما این محمد ان محمد خاتم انبیا نیست)واگر کورش این سه را قبول بدارد همین یعنی بهترین عقاید و همچین عقایدی در ان زمان نمی تواند تظاهر باشد چون هر فرد در ازادی کامل بود مخصوصا یک پادشاه به قدرت مندی کورش.

حدس می زنن آقایون اصلا یهودی یا زرتشتی فرقی نداره مهم اینه که هرودوت و مورخین میگن کوروش با موبدان زرتشتی بسیار مشورت میکرد و رفتارش مانند یکتاپرستان بود هیچ جا نمی بینید مورخی نوشته باشه کوروش برا بت قربانی کرد قربانی کردن برایه بت ها از مراسم اصلی بت پرستان است دیدم یکی نوشته چرا کوروش در منشورش به خدای بابلی هامردوک احترام گذاشت کاملا معلومه کوروش بعد فتح بابل دستور داد منشور حقوق بشرشو نوشتن ودر این منشور طرف صحبتش مردم بابلن وبرایه احترام به مردم بابل از خدای مردم بابل مردوک اسم میبره یک نفر دیگه تو نظرات نوشته چرا کوروش مانند حضرت ابراهیم بت ها را نشکست و اجازه داد هر قومی خدایه خودشو پرستش کنه مگه کوروش پیامبره روایت هست از حضرت علی سوال کردن ایا ذوالقرنین پیامبر بود حضرت فرمود بنده صالح خدا بود بعد هم طبق گفته بزرگان زیادی کوروش همون ذوالقرنین است که اسامی افرادی که اعتقاد دارن کوروش ذوالقرنینه عبارتند از:1-وهبه زحیلی از علمایه اهل سنت که عرب هستند و سوری ایشون نویسنده تفسیر قرآن المنیر هستند که تو این کتاب با قاطعیت کوروش رو ذوالقرنین میدونن2-سر احمدخان اسلام شناس و موسس دانشگاه اسلامی هند3- ابوالکلام آزاد وزیر فرهنگ سابق هند4-آیت الله ناصر مکارم در کتاب تفسیر النمونه5-آیت الله میر محمد کریم علوی در کتاب تفسیر قرآن کشف الحقایق6-آیت الله سید محمد فقیه استاد اخلاق حافظ کل قرآن و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری7-علامه طباطبایی در تفسیر المیزان8-آیتالله محمد صادقی تهرانی یا علامه تهرانی9-آیت الله یوسف صانعی 10-استاد محیط طباطبایی11- مفسرین بزرگ قرآن مثل حجت الاسلام والمسلمین قراعتی امامی آشتیانی حسنی شجاعی عبداللهی محمدی در تفسیر نمونه نظرشان ذکر شده12-حجت السلام والمسلمین شهید هاشمی نراد13- دکتر علی شریعتی در کتاب بازشناسی هویت ایرانی14-استاد صدر بلاغی در قصص قرآن15-جلال رفیع در کتاب بهشت شداد16-حجت الاسلام سید نورالدین ابطحی در کتاب ایرانیان در قرآن17-تزجمه تفسیر سوره کهف استاد باستانی پاریزی18-استاد گنابادی در کتاب 3 داستان عرفانی و ...

نام کتاب چند تا از بزرگان که در کتابشان کوروش را ذوالقرنین ذکر کردند یادم رفت بنویسم الان مینویسم اولا شماره 2 سید احمد خان صحیحه اشتباه نوشتم بعد هم 3- نام کتاب مولانا ابوالکلام آزاد تفسیر ترجمان القرآن 8- نام کتاب آیت الله محمد صادقی تهرانی تفسیر الفرقان است یه شماره 19 هم اضافه کنم19-مولانا عبدالمنعم النمر بالاترین مقام دینی سابق مصر در مجله العرب شماره 184 کوروش را ذوالقرنین میدانند میبینیم حداقل در شش تفسیر قرآن یعنی تفاسیر المنیر-المیزان- النمونه-ترجمان القرآن- الفرقان-کشف الحقایق و بزرگان زیادی از شیعه وسنی از اقوام مختلف علامه طباطبایی آذری و عبدالنعم النمر و وهبه زحیلی عرب و ایت الله علوی گرگانی و آیت الله محمد صادقی تهرانی فارس کوروش را ذوالقرنین می دانند

دوستان لطفا کامنت منو بخونین تا دروغگویان رسوا شوند اولا آزادی یهودیان در بند نبونید بابلی به خواست الله و توسط کوروش انجام شد سوره اسرا(هفدهمین سوره قرآن کریم) آیه 4 تا 8 تفسیر همه علما را بخوانین اول متن آیه ها4- در کتاب آسمانی شان تورات به فرزندان اسراعیل خبر دادیم که قطعا دو بار در زمین فساد خواهید کرد5- انگاه که وعده نخستین فرا رسید(تفسیر علما کشتن ارمیا توسط بنی اسراعیل) بندگانی از خود را که سخت نیرومندند بر شما میگماریم(تفسیر علما حمله بخت النصر بابلی به بنی اسراعیل) تا میان خانه هایتان برایه قتل و غارت شما به جستجو درایند و این تهدید تحقق یافتنی است آیه6 پس از چندی دوباره شما را بر انان چیره میکنیم و شما را با اموال وپسران یاری میکنیم وتعداد نفرات شما را بیشتر میگردانیم(حمله کوروش به نبونید پادشاه بابل و ازاد کردن یهودی ها)آیه7-در معبدتان چنانکه بار اول داخل شدن در بار دوم نیز به زور وارد میشوند و.. حالا میریم سراغ نوشته هایه استوانه کوروش که در سال 1880 در عراق کنونی یا بابل قدیم کشف شد که به اولین منشور حقوق بشر مشهوره وبه دستور کوروش و توسط کاهنان بابلی نوشته شده خط5 منشور کوروش او شاه بابل نبونید معبدی بدلی از نیایشگاه برای شهر اور ساخت پادشاه بابل کار ناشایست قربانی کردن را رواج داد که پیش از ان نبود خط8 منشور پادشاه بابل ساکنان شهر را آزار میداد او با کارهای خشن خود مردم را نابود میکردخط 9و 10 منشور از ناله و دادخواهی مردم خدای بزرگ مردوک ناراحت شدخط 11 منشور کوروش خدای بزرگ مردوک به سوی انها متوجه شد و بر آنان رحمت اورد خط 15 منشور او خدای بزرگ کوروش را بر انگیخت تا راه بابل در پیش گیرد در حالی خودش همچون یاوری راستین دوشادوش او گام بر می داشت(دوستانی که میگن مردوک بته بت گام بر میداره!!! از کی تا حالا بت گام بر میداره ) خط16 منشورکوروش لشکر پر شمار کوروش همچون آب رودخانه ای شمارش ناپذیر بود(نوشته های قرآن به یاد بیارین خدا فرمود از نظر تعداد شما را برتری دادیم)خط 25و26 منشور نبونید شاه بابل مردم درمانده بابل را به برده گی کشید(میدانیم که منظور قوم بنی اسراعیل ویهودی هان) من کوروش برده داری را بر انداختم وبه بدبختی آنان پایان دادم مردوک از کردار نیک من خشنود شد دوستان متن منشور حقوق بشر کوروش را دقیق از یک سایت انگلیسی و بسیار معتبر نوشتم چرا متن منشور حقوق بشر کوروش که به دستور کوروش بعد فتح بابل نوشته شد یا فرموده الله در سوره اسرا یکیه چرا حتی در کتاب مقدس تورات هم از کوروش به عنوان ناجیه بنی اسراعیل نام برده میشه آیا غیر اینه که خدای بزرگ مد نظر کوروش همون الله است و کوروش برایه اینکه نام خدایه مردم بابل مردوک بود برایه احترام به مردم بابل خدای بزرگ را مردوک میگه آیا کوروش ذوالقرنین نیست!

یادم رفت بنویسم در خط 5 منشور وبه صراحت قربانی کردن برایه بت کار ناشایت پادشاه بابل ذکر شده می دانیم که قربانی کردن در برابر بت از اصلی ترین رسوم بت پرستانه کوروش اصلی ترین رسم بت پرستان را کار ناشایست و از دلایل حمله خود به بابل ذکر میکنه اونوقت کوروش بت پرسته!!!!!!

اگر کمی مطالعه کنی میفهمی قربانی کردن برای اهورامزدا کار مرسومی در میان زرتشتیانه همچنین قربانی کردن انسان و یا اسیران و حتی حیوانات برای خدایان دروغین از نظر هر دینی از جمله زرتشتی ها فاقد اعتباره...

اونی که از آیات قرآن به دست میاد فعل گذشته نداره!! نگفته این چنین کردیم.. در قرآن هرچه از گذشته یاد کرده فعل گذشته رو هم به کار برده!

خانم ندا ابتدا آیه خدا می فرماید در کتاب آسمانیشان خبر دادیم یعنی این آیه ها در تورات آمده و تورات خبر از آینده میده برایه همین افعال آیندس شما زحمت بکشین سرچ کنید تفسیر آیه 5و6 سوره اسرا نظر مفسرین قرآن را در مورد این آیات ببینین

آقا منشورو بابلی ها نوشتن شاید اصلا کوروش اسمی از مردوک نبرده باشه بابلی ها اسم خدای داریوش شاه رو هم بعل نوشتند در صورتی که خود داریوش در کتییه بیستون خدای خود را اهورامزدا گفته این جعل نام خدای داریوش در کتاب کوروش بزرگ امپراطور باستانی ایرانی نوشته دکتر متیو استولپر آشورشناس و محقق کتیبه بابلی چاپ انتشارات توس هست

ساده بنویس ببینیم چه

به نظر من کوروش بنده ی صالح خدا و همان ذوالقرنین قرآن است، به نظر من کوروش بزرگ نه زرتشتی بود و نه یهودی، همینکه مقبره اش پس از سال ها مسجد شد، همینکه وصیت کرد که بدنش را به خاک بسپارند همینکه جنازه اش مانند جنازه ی یک مسلمان دفن شده است ووو اینها همه نشانه است چرا دقت نمیکنید به نظر من کوروش به نحوی مسلمان بود قبر کوروش مانند قبر مسلمانان به سمت قبله است چرا اینهمه نشانه را ندید میگیرید، کوروش مسلمان است. این هم تصویر مقبره ی کوروش: http://upload7.ir/imgs/2014-11/34085500394426071423.png بحث مفصل تر در http://www.raherasti.ir/4015/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B9%DB%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF-3-%D9%80-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%88/

عزیزم آقا مهرداد شما یکم حالتون بد بوده این نظرو دادین آخه اون از کجا پیامبر شما رو میشناخته کجا مقبره کوروش مسجد شده بعدش گفته منو خاک کنین بدنم ذره ذره خاک ایرانو تشکیل بده به علت دستورات اسلام که اون موقع خدا رد شکر نبوده نگفته بعدش شما از کجا اینقدر مطمئنی مقبره اش رو به قبله اش

کورش کبیر مهربان ترین فاتح تاریخ ...محبوب ترین چهره تاریخ در دنیا... وای چقدر کشورگآی بی رحمی بوده که جهان به اون این لقب را داده اند وای وای وای... چون مسلمانان کلا دین را با همه چی قاتی میکنند با نام خدا کشتار میکنند همه جا دین دین میکنند فکر میکنند کورش کبیر که اینقدر تعصب کورکورانه نداشت که همش دم از دین و کوفت و زهرمار بزنه...

عزیزم مطالعه کن و همینجوری حرف نزن. همه دنیا از کورش تعریف کردن ؟ پس این رو بخون ببین چطور کورش رو نقد کرده مقاله نشریه اشپیگل آلمان : http://www.adyannet.com/news/13842 و بعد هم این رو ببین که چقدر مهربون بوده! http://www.adyannet.com/news/16412 بعد هم اینو : http://www.adyannet.com/news/16452 کورش هم دم از دین میزد. دقیقا با همون واژه توهین آمیزی که خودتون گفتید !! دینی که در معبد اسانگیلا بابیلون ترویج میشد ! در محضر بت مردوک

مقالات اشپیگل المان درباره اسلام ، پیامبر اسلام و جمهوری اسلامی را خوانده اید؟ پس از همینجا به تمام کاربران اعلام کنید نظر اشپیگل درباره اسلام چیست (البته اسلام دیگر کوروش نیست که با استفاده ابزاری حتی از نامش برای جواب دادن به کامنتها در این سایت و تخریب شخصیتش اقدام کنید یک مقاله اشپیگل درباره اسلام را در اینجا قرار دهید اگر قبل از اعدامتان فرصتی پیش امد درباره مقاله اشپیگل برای کوروش هم بحث میکنیم ) منتظر انتشار مقالات سایت اشپیگل درباره اسلام از adyannet.com هستیم

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.