افزودن نظر جدید

کسی ادعا نکرد که قبر صد و بیست و چهار هزار پیامبر، مشخص است که شما علت می خواهید.لطفا برای مشروعیت بخشیدن به عقاید (خزعبلات متعصبانه) خود، از مسخره بازی های بهتری بهره بگیرید.شاید موفق شوید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.