كتاب"بهائي چه مي گويد؟" جلد 2

بهائي چه مي گويد؟

نويسنده: مرتضي آخوندي
ناشر: دارالكتب الاسلاميه
زبان كتاب: فارسي
تعداد صفحه: 330
تعداد مجلد: 2 جلد

اين كتاب بمنظور تثبيت عقايد شيعه و رد عقايد بهائيها بطريق اختصار از روي انصاف نوشته شده و مشتمل بر دو جلد است:
جلد اول جواب استدلالات گلپايگاني در مقاله ي اولي از كتاب فرائد.
جلد دوم استدلال بر عقايد شيعه در مقابل اهل بهاء و ضمنا جواب بعض ديگر از استدلالات بهائيها.